Vozni park

Auto skola LEVEL Sombor

 Renault Megane, 1.5 DCI, 2016. godište

 

Auto skola LEVEL Sombor

 Renault Megane, 1.5 DCI, 2017. godište

 

Auto skola LEVEL Sombor

 Renault Megane, 1.5 DCI, 2018. godište

 

Auto skola LEVEL Sombor

Suzuki Burgman 650

Informacije i uslovi

B kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilima čija masa nije veća od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje, bez sedišta vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina. Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

A kategorija je za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju minimum 2 godine može polagati za A kategoriju i pre navršenih 24 godine. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Probna dozvola 

Kada kandidat za vozača uspešno prođe sve prepreke i položi vozački ispit za neku od kategorija motornih vozila: A1, A2, A, B1, B; izdaće mu se Probna vozačka dozvola sa rokom važenja:

 • od dve godine, za one kandidate koji polože vozački ispit sa navršenih 19 godina života;
 • do navršene 21. godine života, za one kandidate koji su položili vozački ispit pre navršene 19. godine. To znači da će za onog vozača, koji je dobio Probnu dozvolu sa 17. godina, rok njenog važenja biti do četiri godine, dok ne navrši 21. godinu života.

Posle isteka roka važenja Probne vozačke dozvole, vozač dobija "pravu" dozvolu B kategorije, koja mu omogućava da vozi bez raznih ograničenja koje nameće Probna dozvola.

VOZAČ KOJI IMA PROBNU VOZAČKU DOZVOLU NE SME DA:

 • Upravlja vozilom brzinom većom od:
  • 110 km/h na auto-putu
  • 90 km/h na moto-putu
  • Na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na putu kojim se kreće.
 • Upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivne supstance,
 • Upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 časova,
 • Koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju za vreme upravljanja motornim vozilom,
 • Upravlja vozilom kategorije B čija je snaga motora veća od 80KW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom do navršene 18. godine života može prevoziti najviše tri lica uključujući i lice koje vrši nadzor. Motorno vozilo kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno „П“ oznakom, na vidnom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

 

 

Naš tim