• Plaćanje na više mesečnih rata

  Plaćanje na više mesečnih rata

  • Upis u toku
  • Iskoristite mogućnost odloženog plaćanja
 • Prijavite se za polaganje

  Prijavite se za polaganje

  • Prijavite se još danas
  • Nakon izvršene prijave, kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku
 • Teorijska nastava

  Teorijska nastava

  • Predavanja se održavaju svakim danom u prepodnevnim i popodnevnim terminima
  • Lična karta obavezna

Novosti

Informacije i uslovi

B kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilima čija masa nije veća od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje, bez sedišta vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina. Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

A kategorija je za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju minimum 2 godine može polagati za A kategoriju i pre navršenih 24 godine. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Probna dozvola 

Kada kandidat za vozača uspešno prođe sve prepreke i položi vozački ispit za neku od kategorija motornih vozila: A1, A2, A, B1, B; izdaće mu se Probna vozačka dozvola sa rokom važenja:

 • od dve godine, za one kandidate koji polože vozački ispit sa navršenih 19 godina života;
 • do navršene 21. godine života, za one kandidate koji su položili vozački ispit pre navršene 19. godine. To znači da će za onog vozača, koji je dobio Probnu dozvolu sa 17. godina, rok njenog važenja biti do četiri godine, dok ne navrši 21. godinu života.

Posle isteka roka važenja Probne vozačke dozvole, vozač dobija "pravu" dozvolu B kategorije, koja mu omogućava da vozi bez raznih ograničenja koje nameće Probna dozvola.

VOZAČ KOJI IMA PROBNU VOZAČKU DOZVOLU NE SME DA:

 • Upravlja vozilom brzinom većom od:
  • 110 km/h na auto-putu
  • 90 km/h na moto-putu
  • Na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na putu kojim se kreće.
 • Upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivne supstance,
 • Upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 časova,
 • Koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju za vreme upravljanja motornim vozilom,
 • Upravlja vozilom kategorije B čija je snaga motora veća od 80KW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom do navršene 18. godine života može prevoziti najviše tri lica uključujući i lice koje vrši nadzor. Motorno vozilo kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno „П“ oznakom, na vidnom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

 

 

Kako do dozvole u 6 koraka

Celokupna obuka u auto skoli je podeljena u nekoliko koraka. Od momenta upisa do trenutka dobijanja vozacke dozvole, potrebno je proci sledece korake:

01

Teorijska nastava

Svaki dan imamo po dva termina teorijske nastave, prepodnevni i popodnevni. Vreme maksimalno usklađujemo sa vašim slobodnim vremenom.  Teorijska nastava traje 40 časova. Dnevno kandidat može imati maksimalno 3 časa teorije. Održava se u prostorijama auto škole. Prisustvo časovima je obavezno. Optimalno vreme za završetak nastave je 20 dana.

 • Licna karta je obavezna
 • Kandidat mora imati navrsenih 16 godina

02

Teorijski ispit

Nakon završetka teorijske nastave kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita u auto skoli. Polaže se pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorijski ispit važi 18 meseci i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.

03

Lekarsko uverenje

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko je neophodan uslov za početak praktične obuke u auto skoli.  Važenje lekarskog uverenja je godinu dana za obuku a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole. Auto skola ne sme započeti obuku bez vazeceg lekarskog uverenja

04

Praktična obuka

Vreme časova vožnje prilagođavamo vama. Svi naši instruktori su vam na raspolaganju. Maksimalno se može voziti dva časa dnevno. Optimalno vreme za završetak obuke je 30 dana.

 • Kandidat moze poceti obuku sa navrsenih 16 godina
 • Licna karta je obavezna na svakom casu voznje

05

Ispit iz prve pomoći

Auto skola ne sme prijaviti kandidata na praktičan ispit bez položenog ispita iz prve pomoći.Nakon položenog ispita dobija se potvrda koja je neophodna za prijavu praktičnog ispita i za vađenje vozačke dozvole.

 • Starosni uslov za praktican ispit je navrsenih 17 godina
 • Obavezna licna karta

06

Polaganje vožnje

Auto škola poseduje 15 ispitnih zadataka. Slučajnim izborom kandidat bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon upoznavanja sa relacijom kojom će se kretati ispit počinje, sastoji se iz poligonskog dela i vožnje u saobraćaju ispitnom trasom. Trajanje ispita je oko 45 minuta.

 • Starosni uslov za praktican ispit je navrsenih 17 godina 
 • Obavezna licna karta, pasos ne moze